نوع مقاله : مقالات علمی‌پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان انگلیسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

کم‌رنگ شدن مفهوم ترجمه به عنوان تعادلِ یک به یک بین متن مبدا و متن مقصد و توجه روزافزون به مخاطب که در دهه‌های 70  و 80  میلادی به اوج خود رسید سبب تحول و تطور تئوری ترجمه گشت و مخاطب و نقش وی را در کانون توجه مطالعات ترجمه قرار داد. حال، اکثر ترجمه‌های قرآن به زبان فارسی، با این که برگردان‌هایی معنایی به شمار می‌روند، پرداختن به اسلوب و شیوه نگارش زبان عربی را بر مخاطب فارسی‌زبان رجحان می‌نهند که این امر سبب بسیاری از آسیب‌های ترجمه‌های قرآن از جمله عدم ارتباط مخاطبان فارسی‌زبان با این ترجمه‌ها شده است. ترجمه قرآن خواندنیِ علی ملکی با محور قرار دادن خوانندگان فارسی‌زبان، برگردانی کاملا مخاطب‌محور از قرآن به دست داده است که در عین رعایت امانت‌ عاری از بسیاری از کژتابی‌های ترجمه‌های موجود قرآن است و خواندن ترجمه قرآن را به تجربه‌ایی لذت‌بخش ‌بدل کرده است. پژوهش حاضر در تلاش است تا با مقایسه ترجمه‌ معنایی فولادوند و ترجمه مخاطب‌محور علی ملکی و با استفاده از مفاهیمی چون "تعادل کارکردی" کولر (1979) و " اثر معادل" نایدا (1964) نشان دهد که رویکرد مخاطب‌محور به ترجمه قرآن به واسطه استفاده از ظرفیت‌های زبان فارسی بهتر از ترجمه‌های معنایی می‌تواند مخاطب را در درک درست و سریع آیات قرآنی یاری رساند.

کلیدواژه‌ها