نوع مقاله : مقالات علمی‌پژوهشی

نویسنده

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین

چکیده

توانش بینافرهنگی معلمان زبان خارجه و درک و آگاهی آنان از تفاوت­‌ها و تشابهات بین­‌فرهنگی یکی از عوامل تعیین­‌کننده در موفقیت حرفه‌ای آنهاست. یکی از زیرمجموعه­‌های توانش ­تعاملی که تاثیر بسیار زیادی از دانش بینافرهنگی معلمان و کاربرد آن در آموزش کلاسی می‌­پذیرد، دانش منظورشناختی است. بنابراین، مطالعۀ حاضر تلاش­ کرده‌­است رابطۀ بین توانش بینافرهنگی­‌ تعاملی معلمان زبان خارجه و میزان دانش منظورشناختی زبان‌آموزان آنها را در زمینۀ کنش­‌های­ کلامی پربسامد مورد بررسی قرار دهد. مشارکت­‌کنندگان، 85 معلم زبان انگلیسی  و 610 زبان‌آموز ایرانی سطح متوسطه ­بالا و پیشرفته آنها بودند و بین 4  تا ۷ سال زبان ­انگلیسی را در موسسات آموزشی مطالعه­ کرده و کتاب مکالمه آمریکایی امریکن فایلرا به اتمام رسانده­ بودند. برای جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه توانش تعامل بینافرهنگی ژائو (2011) توسط 85 معلم زبان انگلیسی تکمیل­ شد و سپس 610 زبان­‌آموز متوسطه­ بالا و پیشرفته زبان انگلیسی موسسات هدف، به آزمون سه­‌ گزینه­‌ای کنش­‌های­ کلامی پربسامد انگلیسی تاج‌­الدین و مالمیر (2015) پاسخ­ دادند. تجزیه ­و­تحلیل داده­‌ها با استفاده از رگرسیون چند­منظوره روشن ­ساخت که بین میزان توانش بینافرهنگی معلمان زبان خارجه و دانش کنش‌­های­ کلامی آنها رابطۀ مستقیم و معناداری وجود ­داشت. طبق نتایج این مطالعه، برای ارتقاء توانش منظورشناختی زبان­‌آموزان می‌­بایست معلمان زبان خارجه توانش بینافرهنگی خود را از تفاوت­‌ها و تشابهات زبان خارجه و زبا‌ن­ مادری زبان­‌آموزان گسترش ­دهند.

کلیدواژه‌ها