برای ارسال مقاله نیاز به ثبت‌نام و ورود به سامانه است.

به‌عنوان مرحله‌ای از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک‌لیست زیر را بررسی نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن تیک بزنند.

  • فایل مقاله به صورت ورد (Word)--توجه داشته باشید که این فایل باید فاقد اسامی نویسندگان باشد.
  • فایل مقاله به صورت پی دی اف (PDF)--توجه داشته باشید که این فایل باید فاقد اسامی نویسندگان باشد.
  • فایل اطلاعات نویسندگان به صورت ورد (Word) که شامل: نام و نام خانوادگی تمامی نویسندگان، وابستگی سازمانی (دانشگاه محل تحصیل یا کار)، رایانامه، آدرس پستی و شماره تماس. نویسنده مسئول در فایل مشخص گردد.
  • چکیده انگلیسی در 200-250 کلمه به همراه کلمات کلیدی، اسامی و وابستگی سازمانی نویسندگان به انگلیسی
  • مقاله نبايد در جای ديگر چاپ و يا همزمان برای مجله‌ ديگری فرستاده شده باشد.

نامها و آدرس های ایمیل وارد شده در سایت نشریه، منحصرا برای اهداف نشریه استفاده می شود و برای اهداف و قسمت های دیگر قابل دسترسی نیست.