بسط نظریّۀ جرالد پرینس در باب درک روایی مخاطبان از روایت‌های داستانی

فضل الله خدادادی

دوره 56، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 167-194

https://doi.org/10.22067/lts.2022.76160.1126

چکیده
  میزان درک مخاطبان درونی و بیرونی داستان‌ها همواره موضوعی پیچیده و نسبی است و به‌طور مطلق نمی‌توان دربارۀ میزان درک دو دسته از مخاطبان روایت به قضاوت پرداخت. این قضیه از کهن‌ترین موضوعات روایت‌پردازی بشری است به‌طوری‌که حساسیت‌های راوی نسبت به ارتباط با مخاطبی دل‌نشین نشانگر طبقه‌بندی پایگاه مخاطبان و نسبی بودن ارتباط آنها ...  بیشتر

بازروایت از طریق ترجمه: مورد پژوهی کتاب اسلام در ایران

مزدک بلوری؛ کاوه بلوری

دوره 54، شماره 4 ، بهمن 1400، ، صفحه 157-179

https://doi.org/10.22067/lts.v54i4.63486

چکیده
  مطابق با نظریّۀ روایت بیکر، ابزارهای پیرامتنی مثل مقدّمه، پانویس‌­ها و یادداشت‌‏های مترجم، نقش مهمی در تغییر دادن روایت­‌های متن مبدأ ایفا می­‌کنند. بر این اساس، مقالۀ حاضر با استفاده از نظریّۀ «روایت» و مفهوم «قاب‌­بندی از طریق ابزارهای پیرامتنی»، بر ترجمۀ فارسی کتاب اسلام در ایران متمرکز می­‌شود و مطالب پیرامتنی موجود در ...  بیشتر