آموزش زبان
بررسی میزان رضایتمندی معلّمان درس زبان انگلیسی از آموزش مجازی در برنامة شاد

زهره گونی بند شوشتری؛ زهره سادات ناصری

دوره 56، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 163-203

https://doi.org/10.22067/lts.2023.84045.1211

چکیده
  با توجّه به اهمّیّت کلاس‌های مجازی در دوران کرونا، پژوهش حاضر به بررسی میزان رضایتمندی معلّمان درس زبان انگلیسی در مقاطع متوسطه، از تدریس در شبکة آموزشی دانش‌آموزان (شاد) در این دوران (سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰) می‌پردازد. همچنین، بررسی نگرش معلّمان این درس به فرصت‌ها و چالش‌های برنامة «شاد» و آگاه‌سازی جامعة آموزشی از راهکارهای ...  بیشتر

بررسی ارتباط خودکارآمدی و خوش‌بینی تحصیلیِ معلّمان زبان انگلیسی در ایران از طریق مدل معادلات ساختاری

جلیل فتحی؛ علی درخشان؛ داود ابراهیمی گله‌دار

دوره 55، شماره 4 ، بهمن 1401، ، صفحه 33-63

https://doi.org/10.22067/jlts.2021.71751.1060

چکیده
  با توجّه به اهمّیّت نقش معلّمان در بهبود کیفیّت آموزش و یادگیری، توجّه بسیاری از محقّقان به بررسی متغیرهای مربوط به معلّمان معطوف گردیده است. در همین راستا، این تحقیق به‌منظور بررسی ارتباط بین خودکارآمدی و خوش‌بینی تحصیلی معلّمان زبان انگلیسی در ایران انجام گردید. به‌طور دقیق‌تر، در این پژوهش نقش پیش‌بینی‌کنندۀ مؤلفه‌های خوش‌بینی ...  بیشتر