بررسی نمایشنامۀ بهترین بابای دنیا نوشتۀ غلامحسین ساعدی و در انتظار گودو نوشتۀ ساموئل بکت بر اساس فلسفۀ پوچی آلبر کامو

رجبعلی عسکرزاده طرقبه؛ فاطمه بیگلری

دوره 54، شماره 4 ، بهمن 1400، ، صفحه 131-155

https://doi.org/10.22067/lts.v54i4.85850

چکیده
  این مقاله به بررسی دو نمایشنامۀ در انتظار گودو (1953) نوشتۀ ساموئل بکت (1989-1906) و بهترین بابای دنیا (1349) اثر غلامحسین ساعدی (1364-1314) پرداخته است. با توجّه به پایۀ نظری این مقاله که دیدگاهِ پوچی آلبر کامو و مؤلفه‌های مربوط به آن است، شخصیت‌های این دو اثر مورد واکاوی و بررسی قرار گرفته‌اند. در این دو نمایشنامه مفاهیمی همچون انتظار، نیاز، درد ...  بیشتر