میان قوم نگاری و ادبیات: میشل لریس

سارینه طروسیان؛ دومینیک کارنوا ترابی

دوره 50، شماره 4 ، بهمن 1396، ، صفحه 55-71

https://doi.org/10.22067/lts.v50i4.68652

چکیده
  قرن بیستم آبستن تغییر و تحولات عظیم سیاسی و اجتماعی بوده است. ادبیات، هنر و علم نیز متأثر از وضعیت حاکم بر جامعه بوده‌اند. در اروپا، به‌خصوص در فرانسه، نویسندگان بسیاری چه با آثارشان و چه با موضع‌گیری‌هایشان در عرصه‌های گوناگون، نام خود را در تاریخ ثبت کرده‌اند. ژولین میشل لریس از آن معدود نویسندگانی‌ست که به‌دلیل حضور مستمرشان ...  بیشتر