بررسی ترجمۀ حال منفی در قرآن کریم: در چهار ترجمۀ معاصر (موسوی‌گرمارودی، آیتی، فولادوند، الهی‌قمشه‌ای)

محمد جواد پورعابد؛ سید ناصر جابری اردکانی؛ نجیمه کاظمی

دوره 50، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 131-158

https://doi.org/10.22067/lts.v50i1.65345

چکیده
  اسلوب حال در عربی، حالت‌های گوناگونی دارد که با برابر آن در فارسی فرق دارد؛ از آن جمله گاه اتفاق می‌افتد که حال به‌صورت منفی بیاید. این نوع حال، در قرآن بسامد بالایی دارد. بنابراین با در نظر گرفتن تفاوت دو زبان فارسی و عربی، یافتن برابر مناسب برای هر یک از صورت‌های حال منفی در ترجمۀ متن قرآنی که یک متن منحصر به فرد نیز هست، بسیار حائز ...  بیشتر