1. تحلیل روان‌شناختی بحران هویت قهرمان زن در فرهنگ مردسالار از خلال مطالعة رمان ترس و لرز اثر نوتومب

زهرا سعادت نژاد؛ نگار مزاری؛ محمدرضا فارسیان

دوره 53، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 153-177

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v52i1.78485

چکیده
  تصویر زنان در ادبیات متأثر از نگاه فرهنگ جامعه به جایگاه زنان می‌باشد. محیط زندگی نه‌تنها تأثیر بسزایی در شکل‌گیری هویت زن دارد بلکه زمینه‌ساز رشد یا مانع پیشرفت او در جامعه است. مهاجرت نیز به سبب تغییر محیط و الگوهای‌زندگی می‌تواند زمینه‌ساز تغییر هویت باشد. رمان ترس و لرز، مهاجرت دختری بلژیکی به ژاپن را به تصویر می‌کشد. تفاوت ...  بیشتر

2. بررسی تطبیقی ساختار و محتوا در رمان ویکتور هوگو و داستان شاپور قریب

محمّدرضا فارسیان؛ سارا جوانمردی

دوره 49، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 101-114

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v49i1.59791

چکیده
  ادبیات تطبیقی شاخه ای است از نقد ادبی که به بررسی روابط فرهنگی و ادبی میان ملت ها می پردازد. از این رو بررسی شباهت ها ی محتوایی و ساختاری میان آثار نویسندگان برخاسته از فرهنگ ها ی گوناگون شاخه ای از پژوهش های تطبیقی است، که همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. در این گفتار برآنیم تا به پژوهشی در این زمینه با نگاهی به آثار ویکتور هوگو ...  بیشتر