سهم توانایی‌های شناختی و بسندگی زبان انگلیسی در تبیین درک شنیداری زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی

مهسا ندری؛ پوریا بقایی مقدم؛ زهرا ظهوریان

دوره 51، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 75-90

https://doi.org/10.22067/lts.v51i2.76185

چکیده
  پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی نقش توانایی‌های شناختی (توجه شنیداری‌/دیداری، سرعت پردازش، هوش سیال) و بسندگی عمومی زبان خارجه در درک شنیداری بپردازد. در مجموع 103 دانشجوی مقطع کارشناسی رشتة زبان انگلیسی در این پژوهش شرکت کردند. آزمون‌های توجه شنیداری و دیداری، سرعت پردازش، هوش سیال کلامی و غیرکلامی، بسندگی کلی زبان انگلیسی، و درک ...  بیشتر

بررسی فرآیندهای شناختی زیربنایی در درک مهارت گوش‌دادن آزمون آیلتس

پوریا بقایی مقدم؛ زهرا ظهوریان؛ محمد قهرمانلو

دوره 49، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 97-112

https://doi.org/10.22067/lts.v49i2.60030

چکیده
  هدف از این مطالعه، بررسی فرآیندهای شناختی زیربنایی در درک مهارت گوش‌دادن آزمون آیلتس (سیستم زبان انگلیسی آزمون بین‌المللی) است. همچنین این پژوهش با این مسئله می‌پردازد که آیا این فرآیندها از نظر دشواری با هم متفاوت هستند یا خیر. برای این منظور، فهرستی از فرآیندهای شناختی ممکن بر اساس ادبیات تحقیق و همچنین بازخورد و پیشنهادهای آزمون‌دهندگان ...  بیشتر