بررسی تأثیر پدیدۀ فرسایش زبان‌ خارجی بر مهارت گفتاری زبان‌آموزان ایرانی

علی رئیسی؛ منوچهر جعفری گوهر؛ بهزاد قنسولی؛ امیر رضا نعمت تبریزی

دوره 55، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 103-133

https://doi.org/10.22067/jlts.2021.40547

چکیده
  پدیدۀ فرسایش زبانی به‌عنوان مانع مهمی در روند یادگیری زبان، به مفهوم فراموشی و اُفت مهارت­‌های زبانی بوده که براثر نبود تماس زبانی و یا دوری از محیط­‌های آموزشی به وجود می‌­آید. در مهارت­‌های تولیدی، جنبه­‌های متفاوتی ازجمله میزان دقّت، روانی و پیچیدگی مورد هدف این پدیده قرار می­‌گیرند. این مقاله به بررسی تأثیر فرسایش ...  بیشتر

تأثیر آموزش مقابله‌ای باز ترکیب عبارت‌ها بر صحت دستوری: از منظر فرضیه تعلیم‌پذیری

منوچهر جعفری گهر؛ افسر روحی؛ مجید قلیچی

دوره 49، شماره 4 ، بهمن 1395، ، صفحه 77-98

https://doi.org/10.22067/lts.v49i4.52078

چکیده
  با الهام از یافته‌های مربوط به نقش عبارت‌ها در رشد زبانی٬ پژوهش حاضر تأثیر آموزش مقابله‌ای بازترکیب عبارت‌ها بر فراگیری ساختارهای دستوری منطبق با مراحل دستوری (نحوی) نظریة پردازش‌پذیری را مورد بررسی قرار داد. به تعبیر دقیق‌تر، هدف این پژوهش بررسی پیش‌بینی فرضیة تعلیم‌پذیری بود مبنی بر اینکه آموزش فقط زمانی مؤثر است که به یک ...  بیشتر