تخیل‌پردازی روی عنصر خاک در ضداخلاق آندره ژید

سارا سروش؛ نگار مزاری؛ طاهره خامنه باقری

دوره 48، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 89-113

https://doi.org/10.22067/lts.v48i1.48273

چکیده
  دراین مقاله سعی خواهیم کرد رمان ضداخلاق آندره ژید، نویسنده نامدار قرن بیست فرانسه را مورد مطالعه قرار دهیم. در این تحقیق به مطالعۀ تصاویر عنصر خاک در ضداخلاق ژید می‌پردازیم که به فراوانی در رؤیاپردازی‌های شخصیت‌ اصلی این اثر دیده می شوند. خاک عنصر برگزیده تخیل ژید در این اثر میباشد. هدف از این تحقیق بررسی نگاه و تخیل نویسنده در رؤیاپردازی‌های ...  بیشتر