بررسی گفتمان پسااستعماری ادوارد براون و انعکاس آن در ترجمۀ "سفرنامه یک سال در میان ایرانیان"

زهره تائبی؛ فاطمه حیدری

دوره 48، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 53-74

https://doi.org/10.22067/lts.v48i1.33733

چکیده
  هدف از این مقاله کاوشی در جهت یافتن رد‌پای گفتمان پسااستعمار و مهمترین ویژگی آن (القاء و مشروعیت بخشی به ارزش ها و فرهنگ غرب) در متون پسااستعماری و ازجمله سفرنامه‌ها و ترجمه آنهاست. با این هدف و برگرفته از آراء منتقدین پسااستعمار همچون ادوارد سعید و فرانتس فانون، متن اصلی سفرنامه یک سال در میان ایرانیان اثر ادوارد براون انگلیسی (1887-1888)متعلق ...  بیشتر