آموزش ترجمۀ متون مطبوعاتی از روسی به فارسی و فارسی به روسی

زینب مؤذن‌زاده

دوره 50، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 163-184

https://doi.org/10.22067/lts.v50i3.45826

چکیده
  ترجمۀ متون از زبان روسی به فارسی و بالعکس به‌شکل قانون‌مندی به ساختار دستوری زبان روسی وابسته است. زبان مطبوعاتی و رسانه‌ای روسی دارای ویژگی‌های خاصی مانند دایرۀ وسیع و پرکاربرد ساختارهای مترادف و جایگزین، متضاد، عبارات و اصطلاحات است که ترجمۀ آن را مشکل‌تر کرده است، اما از طرف دیگر، برای بیان هر معنا ساختارهای دستوری مخصوصی وجود ...  بیشتر