1. گوتیک در ادبیات تطبیقی: بررسی برخی از آثار صادق هدایت و ادگار آلن پو

آذر حسینی فاطمی؛ مصطفی مرادی مقدم؛ مژگان یحیی‌زاده

دوره 46، شماره 4 ، زمستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v46i4.41644

چکیده
  ﺑﻲگمان، صادق هدایت و ادگار آلن پو از تأثیرگذارترین و برﺟﺴﺘﻪترین نویسندگان داستاﻥهای کوتاه هستند که آثار آﻥها موردتوجه بسیاری از مترجمان، منتقدان و نویسندگان در سراسر جهان قرار گرفته است. هدایت و پو، داستاﻥنویسی سبک «گوتیک» را به جهان عرضه کردند که جاﻥمایۀ بیشتر آﻥها تاریکی، ترس و سخن از ناامیدی و مرگ است. هر دو نویسنده علاوه ...  بیشتر

2. نمود جنسیت در کتاب‌های درسی زبان انگلیسی دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی تحلیل واژگان ومحتوا با رویکردی معیا ر- مدار

آذر حسینی فاطمی؛ زهرا حیدریان

دوره 42، شماره 2 ، پاییز 1389

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v42i2.19078

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی کتاب‌های درسی زبان انگلیسی دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی در ایران پرداخته و مسئله تساوی جنسیتی و چگونگی باز نمایی آن را در این کتاب‌ها به چالش می‌کشد. تحلیل واژگانی و محتوایی متن این کتاب‌ها با رویکردی ضابطه مند و به استناد معیار‌های تعیین شده توسط ریفکین ( 1998) صورت گرفت. به منظور غنی سازی یافته‌ها، محققین از هر ...  بیشتر