نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
سال. ۴۸, شماره. ۲,(۱۳۹۴): سال ۴۸، شماره دوم ،تابستان ۱۳۹۴ «اعتماد» در پژوهش: «اعتماد» و نقش آن در «ارجاع دادن» به پژوهش‌های زبانی در ایران چکیده   PDF   PDF
رضا پیش قدم , هانیه جاجرمی
سال. ۴۶, شماره. ۳,(۱۳۹۳): سال ۴۶شماره ۳، پاییز ۱۳۹۲ اثر ایدئولوژی بر ترجمۀ خبر: یک مطالعۀ موردی چکیده   PDF
علیرضا خان جان
سال. ۴۶, شماره. ۳,(۱۳۹۳): سال ۴۶شماره ۳، پاییز ۱۳۹۲ ادبیات تطبیقی از منظر رویکرد بینامتنی: بررسی موردی فیلمنامه «گاو» و نمایشنامة «کرگدن» چکیده   PDF
سیدجواد مرتضایی , الهام علیزاده , غلامرضا کاظمی
سال. ۴۲, شماره. ۳,(۱۳۸۹): سال۴۲ شماره ۳ زمستان ۱۳۸۹ ارزیابی میزان اعتبار ترجمه فارسی تاریخ ایران از سرجان ملکم چکیده   بدون عنوان
هادی وکیلی
سال. ۴۹, شماره. ۴,(۱۳۹۵): سال ۴۹، شماره چهارم ،زمستان ۱۳۹۵، شماره پیاپی ۳۰ از نوازش تا نوازه: نگاهی به مفهوم نوازیدن در آموزش زبان دوم چکیده   PDF   PDF
رضا پیش قدم , المیرا فرخنده فال
سال. ۴۵, شماره. ۳,(۱۳۹۱): سال ۴۵شماره ۳پاییز ۹۱ استفاده از فناوری پیکره ها در آموزش زبان انگلیسی چکیده   بدون عنوان
طیبه موسوی میانگاه
سال. ۴۷, شماره. ۱,(۱۳۹۳): سال ۴۷ ، شماره ۱ ، بهار ۱۳۹۳ اشعار تی. اس. الیوت در زبان فارسی: بررسی موردی ترجمة استعاره ها در «سرزمین بی حاصل» چکیده   PDF
سیدبختیار سجادی , ناصر رستمی
سال. ۴۶, شماره. ۱,(۱۳۹۳): سال ۴۶شماره ۱بهار ۱۳۹۲ اندازه گیری رشد توانش ترجمه ای با درنظرگرفتن الگوی تربیت مترجم تکلیف محور چکیده   PDF
سیدمحمد علوی , مجید نعمتی , حامد قائمی
سال. ۴۵, شماره. ۳,(۱۳۹۱): سال ۴۵شماره ۳پاییز ۹۱ اهمیت یکدستی سبک در ترجمه با نگاهی به ترجمة غلامعلی حدادعادل از قرآن چکیده   بدون عنوان
خلیل قاضی زاده , علی خزاعی فرید
سال. ۴۹, شماره. ۳,(۱۳۹۵): سال ۴۹، شماره سوم ،پاییز ۱۳۹۵، شماره پیاپی ۲۹ بازآفرینی یک روایت در دو اثر: داستان «مردگان» اثر جویس در سینمای ایران چکیده   PDF   PDF
رویا عباس زاده , عذرا قندهاریون , زهره تائبی
سال. ۴۵, شماره. ۳,(۱۳۹۱): سال ۴۵شماره ۳پاییز ۹۱ بازخورد دانشجویان مترجمی انگلیسی درباره رویکردهای مدرسان ترجمه در ارزیابی کیفیت ترجمه چکیده   بدون عنوان
آیناز سامیر , مسعود خوش سلیقه
سال. ۴۸, شماره. ۱,(۱۳۹۴): سال ۴۸، شماره اول ، بهار ۱۳۹۴ بررسی هرمنوتیک اشلایر ماخر در اشعار جان کیتس چکیده   PDF
ناصر ملکی , مریم نویدی
سال. ۴۸, شماره. ۲,(۱۳۹۴): سال ۴۸، شماره دوم ،تابستان ۱۳۹۴ بررسی آشناییِ مدرسان زبان انگلیسی با فرهنگ خارجی از منظر توانش بین‌فرهنگی چکیده   PDF   PDF
پریسا طاهری , مجید الهی شیروان , بهزاد قنسولی , احمد صفار مقدم
سال. ۴۲, شماره. ۲,(۱۳۸۹): سال ۴۲شماره۲ پاییز ۱۳۸۹ بررسی اثر حافظه کوتاه مدت بر توان یادگیری واژگان زبان انگلیسی فراگیران فارسی زبان از طریق موبایل و بازنمایی چند رسانه‌ای چکیده   بدون عنوان
سعید خزایی , زهره گونی بند شوشتری , سید رضا سیدی نوقابی
سال. ۴۲, شماره. ۲,(۱۳۸۹): سال ۴۲شماره۲ پاییز ۱۳۸۹ بررسی استعاره، اسطوره و نماد در رمان «رود‌واره‌ای» ژان‌کریستف چکیده   بدون عنوان
زهره ناصحی , مریم درپا
سال. ۴۲, شماره. ۳,(۱۳۸۹): سال۴۲ شماره ۳ زمستان ۱۳۸۹ بررسی بخش پذیری سازه درک مطلب در زبان خارجی (مطالعه‌ای با استفاده از مدل پرسش ـ پاسخ چند بعدی چکیده   بدون عنوان
پوریا بقایی مقدم , محسن محمود روشن ضمیر
سال. ۴۶, شماره. ۱,(۱۳۹۳): سال ۴۶شماره ۱بهار ۱۳۹۲ بررسی تأثیر هژمونی بر بیگانگی و انزوای انسان در «همة پسران من» براساس نظریة لوئی آلتوسر چکیده   PDF
رجبعلی عسکرزاده طرقبه , سمیه شبانی
سال. ۴۷, شماره. ۱,(۱۳۹۳): سال ۴۷ ، شماره ۱ ، بهار ۱۳۹۳ بررسی ترجمة صوت واژه ها در اثر شازده کوچولو چکیده   PDF
نفیسه علی پور , رویا لطافتی
سال. ۴۴, شماره. ۱,(۱۳۹۰): سال ۴۴ شماره ۱ بهار ۱۳۹۰ بررسی تطبیقی آثار اقبال لاهوری و رالف والدو امرسون بر اساس مفهوم خودباوری چکیده   بدون عنوان
علی علیزاده
سال. ۴۷, شماره. ۳,(۱۳۹۳): سال ۴۷ ، شماره ۳ ، پاییز ۱۳۹۳ بررسی تطبیقی استفاده از عبارات احتیاط آمیز در بخش های مقدمه و بحث مقالات پژوهشی نویسندگان ایرانی و غیر ایرانی انگلیسی رشته های کشاورزی چکیده   PDF
حسن سودمند افشار , روژین قصلانی , بهروز کلانتری
سال. ۴۶, شماره. ۳,(۱۳۹۳): سال ۴۶شماره ۳، پاییز ۱۳۹۲ بررسی تطبیقی برنامه درسی رشته مترجمی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان با تعدادی از دانشگاههای غرب چکیده   PDF
اکبر حسابی
سال. ۴۹, شماره. ۱,(۱۳۹۵): سال ۴۹، شماره اول ،بهار ۱۳۹۵، شماره پیاپی ۲۷ بررسی تطبیقی ساختار و محتوا در رمان ویکتور هوگو و داستان شاپور قریب چکیده   PDF   PDF
محمّدرضا فارسیان , سارا جوانمردی
سال. ۴۹, شماره. ۱,(۱۳۹۵): سال ۴۹، شماره اول ،بهار ۱۳۹۵، شماره پیاپی ۲۷ بررسی تطبیقی-تحلیلی نقش مترجمان بومی و غیر بومی در حفظ هویت ملی چکیده   PDF   PDF
محمود افروز
سال. ۴۸, شماره. ۴,(۱۳۹۴): سال ۴۸، شماره چهارم ،زمستان ۱۳۹۴ بررسی جامعه‌شناختی کارکردهای سکوت در متون دینی، ادبی و ضرب‌المثل‌های فرهنگ ایرانی با رویکردی میان‌رشته‌ای در آموزش زبان انگلیسی چکیده   PDF   PDF
فاطمه محقق محجوبی , رضا پیشقدم , آذر حسینی فاطمی
سال. ۴۹, شماره. ۲,(۱۳۹۵): سال ۴۹، شماره دوم ،تابستان ۱۳۹۵، شماره پیاپی ۲۸ بررسی دیدگاه مدرسان زبان انگلیسی و زبان‌آموزان در مورد نقش زمان در آموزش و فرهنگ ایران چکیده   PDF   PDF
الهام ناجی میدانی , رضا پیش قدم , بهزاد قنسولی , آذر حسینی فاطمی
1 - 25 (142) 1 2 3 4 5 6 > >>