نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات علمی پژوهشی

 • از نوازش تا نوازه: نگاهی به مفهوم نوازیدن در آموزش زبان دوم  PDF    دانلود : 55 PDF    دانلود : 36
  رضا پیش قدم ; المیرا فرخنده فال 1-13
  بازدید: 83
  جامعه‌شناسی ترجمه متون نمایشی در دوره قاجار: با نگاهی بر تأثیر شرایط اجتماعی آن دوران بر انگیزه‌های مترجمان  PDF    دانلود : 40 PDF    دانلود : 29
  سید محمدرضا هاشمی ; فاطمه حیدری ; یلدا رضایی دانش 15-34
  بازدید: 61
  ترفند‌های بومی‌سازی در ترجمه فارسی فیلم‌های کارتونی: «رئیس مزرعه»، «شنل قرمزی»، و «پاندای کونگ‌فوکار»  PDF    دانلود : 78 PDF    دانلود : 30
  عباس امام 35-59
  بازدید: 95
  بررسی ﭘیچیدگی دستوری در متون استدلالی زبان‌آموزان ایرانی از سه سطح مختلف توانش زبانی  PDF    دانلود : 35 PDF    دانلود : 25
  فرزانه شادلو ; حسام الدین شهریاری احمدی ; بهزاد قنسولی 61-75
  بازدید: 47
  تأثیر آموزش مقابله‌ای باز ترکیب عبارت‌ها بر صحت دستوری: از منظر فرضیه تعلیم‌پذیری  PDF    دانلود : 48 PDF    دانلود : 28
  منوچهر جعفری گهر ; افسر روحی ; مجید قلیچی 77-98
  بازدید: 58
  بررسی نوشتار اتوبیوگرافیک در آثار املی نوتومب با تکیه بر نظریه لوژون و دوبروفسکی  PDF    دانلود : 28 PDF    دانلود : 15
  پریا شجاعی ; فاطمه خان محمدی 99-115
  بازدید: 43