نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات علمی پژوهشی

 • بررسی دیدگاه مدرسان زبان انگلیسی و زبان‌آموزان در مورد نقش زمان در آموزش و فرهنگ ایران  PDF    دانلود : 194 PDF    دانلود : 158
  الهام ناجی میدانی ; رضا پیش قدم ; بهزاد قنسولی ; آذر حسینی فاطمی 1-22
  بازدید: 305
  تحلیل فمینیستی گفتمان و توازن قدرت در رمان شمال و جنوب اثر الیزابت گاسکل بر پایۀ نظریۀ کُنش‌های گفتاری جان سِرل  PDF    دانلود : 142 PDF    دانلود : 165
  سارا خزاعی ; مریم سلطان بیاد ; محمودرضا قربان صباغ 23-44
  بازدید: 398
  مضمون «اِگزیستانس و اِگزیستانسیالیسم» در نزد شخصیت‌های ژان-ماری گوستاو لوکلزیو  PDF    دانلود : 126 PDF    دانلود : 127
  وحید نژاد محمد 45-65
  بازدید: 202
  فرایند و ویژگی‌های زیرنویس غیرحرفه‌ای در ایران  PDF    دانلود : 158 PDF    دانلود : 157
  مسعود خوش سلیقه ; الهام فاضلی حق‌پناه 67-95
  بازدید: 333
  بررسی فرآیندهای شناختی زیربنایی در درک مهارت گوش‌دادن آزمون آیلتس  PDF    دانلود : 164 PDF    دانلود : 103
  پوریا بقایی مقدم ; زهرا ظهوريان ; محمد قهرمانلو 97-112
  بازدید: 236
  نقدی بر ترجمۀ مدخلی از دانشنامۀ ایرانیکا  PDF    دانلود : 181 PDF    دانلود : 88
  مصطفی حسینی 113-128
  بازدید: 202