نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات علمی پژوهشی

 • تاثیرات ایدئولوژی چپ در عرصه انتخاب آثار ادبی جهت ترجمه  PDF    دانلود : 445 PDF    دانلود : 443
  یاسمین خلیقی ; علی خزاعی فرید ; علی ناظمیان فرد 1-28
  بازدید: 397
  پذیرش ادبی گوستاو فلوبر در ایران  PDF    دانلود : 566 PDF    دانلود : 410
  محمّدرضا فارسیان ; مهشید جعفرزاده باکویی 29-53
  بازدید: 337
  نقد و تحلیل تعدیلات ساختاری در ترجمۀ طسوجی و اقلیدی از هزار و یک شب  PDF    دانلود : 393 PDF    دانلود : 402
  سید مهدی مسبوق ; شهرام دلشاد 55-81
  بازدید: 329
  تأثیر هنجارها بر روند ترجمه (موردپژوهی: ترجمه های معاصر قرآن مجید)  PDF    دانلود : 395 PDF    دانلود : 349
  علیرضا خزاعی فرید ; خلیل قاضی زاده 83-101
  بازدید: 365
  شادی‌ها و غمگنی‌های مترجم: خوانش و تحلیل انتقادی آرای ترجمانیِ خوزه اوُرتِگا گاسِت  PDF    دانلود : 419 PDF    دانلود : 350
  محمدرضا لرزاده 103-115
  بازدید: 232
  ترجمۀ ادبیات کودک از منظر پارادایم اسکوپوس و تعادل (مطالعۀ موردی: داستان شازده کوچولو)  PDF    دانلود : 455 PDF    دانلود : 455
  سمیر حسنوندی ; مجتبی عسكری ; اسماء عالیشوندی ; زهرا جان نثاری لادانی 117-137
  بازدید: 254