دریافت نسخه XML این شماره

مقالات علمی پژوهشی

تاثیرات ایدئولوژی چپ در عرصه انتخاب آثار ادبی جهت ترجمه

یاسمین خلیقی; علی خزاعی فرید; علی ناظمیان فرد
تعداد مشاهده : 809 صفحه 1-28 PDF

پذیرش ادبی گوستاو فلوبر در ایران

محمّدرضا فارسیان; مهشید جعفرزاده باکویی
تعداد مشاهده : 511 صفحه 29-53 PDF
تعداد مشاهده : 556 صفحه 55-81 PDF
تعداد مشاهده : 866 صفحه 83-101 PDF

ترجمۀ ادبیات کودک از منظر پارادایم اسکوپوس و تعادل (مطالعۀ موردی: داستان شازده کوچولو)

سمیر حسنوندی; مجتبی عسكری; اسماء عالیشوندی; زهرا جان نثاری لادانی
تعداد مشاهده : 344 صفحه 117-137 PDF