دریافت نسخه XML این شماره

مقالات علمی پژوهشی

بررسی آشناییِ مدرسان زبان انگلیسی با فرهنگ خارجی از منظر توانش بین‌فرهنگی

پریسا طاهری; مجید الهی شیروان; بهزاد قنسولی; احمد صفار مقدم
تعداد مشاهده : 697 صفحه 77-92 PDF

هوش روایی و کیفیت ترجمه

فاطمه حیدری; مسعود خوش سلیقه; محمد رضا هاشمی
تعداد مشاهده : 279 صفحه 113-130 PDF