نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات علمی پژوهشی

 • سفر جلال آل احمد به انتهای شب بررسی تأثیر زبان لویی فردینان سلین بر مدیر مدرسه  PDF    دانلود : 485
  محمّدرضا فارسیان ; لطیفه نجاتی 1-21
  بازدید: 876
  بررسی رویکرد هرمنوتیک- پدیدارشناسی هانری کربن در ترجمۀ احمد فردید  PDF    دانلود : 976
  ملوک دانشمند ; مهرگان نظامی زاده 23-49
  بازدید: 1181
  جداشده از هم عصران: خوانشی فوکویی از دون ژوان اثر لرد بایرن  PDF    دانلود : 679
  امیر ریاحی نوری ; فاضل اسدی امجد 51-68
  بازدید: 855
  تعادل زیباشناختی در ترجمه متون ادبی از منظر زیباشناسی دریافت  PDF    دانلود : 663
  محدثه صفی نژاد ; َََعلی خزاعی فر ; محمود رضا قربان صباغ 69-90
  بازدید: 1005
  نقش فرهنگ بومی در کلاسهای زبان انگلیسی: مقایسۀ سه دیدگاه متفاوت  PDF    دانلود : 587
  الهام ناجی میدانی ; رضا پیشقدم ; محمد غضنفری 91-105
  بازدید: 1264
  واژه و معنا در تقابل یا در تعامل با یکدیگر در ترجمه  PDF    دانلود : 1004
  الهام محمدی ; فرزانه کریمیان 107-129
  بازدید: 957