نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات علمی پژوهشی

 • گرایش به سبک اسمی در متون ترجمه شدۀ توضیحی  PDF    دانلود : 1511
  الناز پاكار ; علی خزاعی فرید
  بازدید: 573
  اشعار تی. اس. الیوت در زبان فارسی: بررسی موردی ترجمة استعاره ها در «سرزمین بی حاصل»  PDF    دانلود : 1966
  سیدبختیار سجادی ; ناصر رستمی
  بازدید: 1582
  تجلی رند حافظ در آثار آندره ژید  PDF    دانلود : 1456
  محمدرضا فارسیان ; فهیمه ولیان ; غلامرضا کاظمی
  بازدید: 749
  مقایسة رویکرد ارزیابی مدرسان ترجمة فارسی با نظریه های شاخص ارزیابی ترجمه  PDF    دانلود : 1566
  آیناز سامیر ; مسعود خوش سلیقه ; خلیل قاضی زاده
  بازدید: 620
  بررسی ترجمة صوت واژه ها در اثر شازده کوچولو  PDF    دانلود : 1734
  نفیسه علی پور ; رویا لطافتی
  بازدید: 922
  ترجمة کودکانه ها به فارسی: چالش لحن  PDF    دانلود : 1482
  عباس امام
  بازدید: 517