نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات علمی پژوهشی

 • بررسی سبک شناختی ترجمۀ داستان کوتاه «بچة مردم»  PDF    دانلود : 1623
  ابراهیم سلیمی کوچی ; سوسن اشرفی ; سمانه شفیعی
  بازدید: 497
  نگاهی جامعه شناختی به کنش گفتاری قسم: مقایسة زبان های فارسی و انگلیسی  PDF    دانلود : 1666
  رضا پیش قدم ; آتنا عطاران
  بازدید: 410
  بررسی نظریة اسکوپوس (هدفمندی) در نهضت ترجمة بغداد  PDF    دانلود : 1642
  محمدرضا هاشمی ; امیرداوود حیدرپور
  بازدید: 482
  تلفیق محتوای آموزشی با فرهنگ ایرانی- اسلامی در آموزش زبان انگلیسی ازطریق بازی‌های دیجیتال  PDF    دانلود : 1572
  عبدالمجید حیاتی ; علیرضا جلیلی‌فر ; سعید خزایی
  بازدید: 763
  پژوهشی تطبیقی بر ترجمه پذیری یا ترجمه ناپذیری چندمعنایی استعاره در ترجمۀ سرخ و سیاه استاندل  PDF    دانلود : 1509
  علی عباسی ; سمیه رضایی
  بازدید: 394
  تبیین خلق زبان شاعرانه با استفاده از نظام مبتنی بر تطبیق و لغزش های مهارشدة اریک لاندوفسکی  PDF    دانلود : 1409
  مرتضی بابک معین
  بازدید: 407
  گوتیک در ادبیات تطبیقی: بررسی برخی از آثار صادق هدایت و ادگار آلن پو  PDF    دانلود : 1796
  آذر حسینی فاطمی ; مصطفی مرادی مقدم ; مژگان یحیی‌زاده
  بازدید: 766