نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات علمی پژوهشی

 • اثر ایدئولوژی بر ترجمۀ خبر: یک مطالعۀ موردی  PDF    دانلود : 3186
  علیرضا خان جان
  بازدید: 847
  بررسی موردی بروز لکنت زبان در یادگیری اولیه زبان دوم یک الکن  PDF    دانلود : 2759
  بهزاد قنسولی ; نرجس عامل صادقی ; لیلا خوارزمی
  بازدید: 783
  بررسی تطبیقی برنامه درسی رشته مترجمی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان با تعدادی از دانشگاههای غرب  PDF    دانلود : 2960
  اکبر حسابی
  بازدید: 716
  مقایسة نقش بازخورد معلم و گروه همسالان در شرایط برخط و سنتی در فراگیری مهارت نگارش زبان انگلیسی  PDF    دانلود : 2806
  منوچهر جعفری گهر
  بازدید: 409
  ادبیات تطبیقی از منظر رویکرد بینامتنی: بررسی موردی فیلمنامه «گاو» و نمایشنامة «کرگدن»  PDF    دانلود : 3048
  سیدجواد مرتضایی ; الهام علیزاده ; غلامرضا کاظمی
  بازدید: 1209
  بررسی رضایتمندی مدرسان زبان انگلیسی از عملکرد مدیران به عنوان عاملی مؤثر در رضایت شغلی با استفاده از مصاحبة تطبیقی  PDF    دانلود : 2796
  غلامرضا کیانی ; الهام یزدان مهر
  بازدید: 550
  تأثیر زبان زنانه و نگرش های فرهنگی- جنسیتی بر ترجمه  PDF    دانلود : 3088
  مسعود شریفی فر ; فاطمه زند
  بازدید: 692