نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات علمی پژوهشی

 • رویکردی روایت- شناختی به لیلی و مجنون نظامی و رومئو و ژولیت شکسپیر  PDF    دانلود : 3217
  پریوش اسماعیلی ; فاضل اسدی امجد
  بازدید: 606
  هویت سازی و یادگیری زبان انگلیسی: مطالعة موردی فراگیران زبان انگلیسی  PDF    دانلود : 3214
  غلامرضا زارعی ; احمدعلی بابایی ; سید رضا سیدی نوقابی
  بازدید: 510
  پژوهشی پیرامون اسطوره ها و اسطوره شناسی گیوم آپولینر  PDF    دانلود : 3073
  فریده علوی ; طاهره خامنه باقری
  بازدید: 889
  بررسی میزان اتکا به عامل فرامتنی «جهت ترجمه»: موردپژوهی ترجمه های رمان صدسال تنهایی نوشتة گابریل گارسیا مارکز  PDF    دانلود : 3229
  فرزانه شکوهمند ; زهره تائبی ; علی خزاعی فرید
  بازدید: 812
  گفتمان و شکل گیری هویت های سیاسی: مطالعه موردی زبان آموزان و معلمان ایرانی درحوزه ی یادگیری زبان انگلیسی در آموزشگاه های زبان  PDF    دانلود : 3113
  سید محمد رضا عادل
  بازدید: 332
  نظریه و توانش ترجمه: اساس علمی و عملی مدل نظام مند آموزش ترجمه  PDF    دانلود : 3100
  محسن مبارکی ; سیروان امین زاده
  بازدید: 602