نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات علمی پژوهشی

 • بازخورد دانشجویان مترجمی انگلیسی درباره رویکردهای مدرسان ترجمه در ارزیابی کیفیت ترجمه  بدون عنوان    دانلود : 7395
  آیناز سامیر ; مسعود خوش سلیقه
  بازدید: 669
  تحلیل نظام بودشی گفتمان: بررسی موردی داستان داش آکل صادق هدایت  بدون عنوان    دانلود : 5382
  حمید رضا شعیری ; سمیه کریمی نژاد
  بازدید: 904
  بررسی وضعیت آموزش ترجمة عناصر فرهنگی در مقطع کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه در دانشگاه های ایران: کاستی ها و ضرورت ها با توجه به دیدگاه ها و عملکرد دانشجویان  بدون عنوان    دانلود : 6883
  رضا رضوانی ; ینا وکیلی نژاد
  بازدید: 711
  کاربرد پیکره های تک زبانة تخصصی برای تعیین معادل های مناسب در ترجمه  بدون عنوان    دانلود : 5840
  سیدمحمد حسینی معصوم
  بازدید: 692
  اهمیت یکدستی سبک در ترجمه با نگاهی به ترجمة غلامعلی حدادعادل از قرآن  بدون عنوان    دانلود : 4681
  خلیل قاضی زاده ; علی خزاعی فرید
  بازدید: 505
  استفاده از فناوری پیکره ها در آموزش زبان انگلیسی  بدون عنوان    دانلود : 4131
  طیبه موسوی میانگاه
  بازدید: 717