نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات علمی پژوهشی

 • متون مربوط به معرفی جاذبه های گردشگری وچگونگی ترجمۀ آنها- ارائه یک راهکار  PDF    دانلود : 4022
  علی علیزاده
  بازدید: 404
  واکاوی نظریۀ هدف مندی ترجمه از منشور نظریۀ نظام های اجتماعی لومان  PDF    دانلود : 3336
  بهزاد قنسولی ; علیرضا جمالی منش
  بازدید: 356
  یادگیری سیّار:پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته زبان انگلیسی بر اساس-اهداف پیشرفت، باورهای سودمندی- انگیزشی و نوع استفاده از تلفن همراه  PDF    دانلود : 5899
  ساسان امرایی ; بی بی عشرت زمانی ; یاسمین عابدینی ; داوود میرزایی
  بازدید: 421
  فرهنگ، کارتون و آموزش زبان انگلیسی: مطالعۀ کیفی کارتون «انگلیسی جادویی»  PDF    دانلود : 3300
  رضا پیشقدم ; مصطفی مرادی مقدم
  بازدید: 375
  پیشنهاد الگویی برای تحلیل انتقادی ترجمه  PDF    دانلود : 4915
  علیرضا خان جان
  بازدید: 545
  نقد و بررسی کتاب: ترجمه و هویّت در قارۀ آمریکا  PDF    دانلود : 4489
  حمید اکبری ; امید اکبری
  بازدید: 362