نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات علمی پژوهشی

 • متون مربوط به معرفی جاذبه های گردشگری وچگونگی ترجمۀ آنها- ارائۀ یک راهکار  بدون عنوان    دانلود : 10013
  علی علیزاده
  بازدید: 975
  واکاوی نظریۀ هدف مندی ترجمه از منشور نظریۀ نظام های اجتماعی لومان  بدون عنوان    دانلود : 7026
  علیرضا جمالی منش ; بهزاد قنسولی
  بازدید: 623
  یادگیری سیار: پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته زبان انگلیسی بر اساس اهداف پیشرفت، باورهای سودمندی- انگیزشی و نوع استفاده از تلفن همراه 
  ساسان امرایی ; بی بی عشرت زمانی ; یاسمین عابدینی ; داود میرزایی
  بازدید: 798
  فرهنگ، کارتون و آموزش زبان انگلیسی: مطالعۀ کیفی کارتون «انگلیسی جادویی»  بدون عنوان    دانلود : 6220
  رضا پیش قدم ; مصطفی مرادی مقدم
  بازدید: 437
  پیشنهاد الگویی برای تحلیل انتقادی ترجمه  بدون عنوان    دانلود : 8776
  علیرضا خان جان
  بازدید: 786
  نقد و بررسی کتاب: ترجمه و هویّت در قارۀ آمریکا  بدون عنوان    دانلود : 7119
  امید اکبری ; حمید اکبری
  بازدید: 515