نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات علمی پژوهشی

 • سیری در افکار و عقاید لئونید نیکلایویچ آندریف؛ با نگاهی بر داستان «یکی بود، یکی نبود»و تقابل زندگی و مرگ در آن  بدون عنوان    دانلود : 4412
  جان الله کریمی مطهر ; مهناز نوروزی
  بازدید: 1078
  گفتمان روانکاوی در ترجمه یا ترجمۀ روانکاوی  بدون عنوان    دانلود : 5429
  مهران زنده بودی
  بازدید: 988
  نگاهی به تکرارهای واژگانی قرآن از منظر زبانشناسی نقشی ـ سازگانی و دشواری ترجمه این گونه عناصر  بدون عنوان    دانلود : 7077
  محمد غضنفری
  بازدید: 962
  نمود جنسیت در کتاب‌های درسی زبان انگلیسی دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی تحلیل واژگان ومحتوا با رویکردی معیا ر- مدار  بدون عنوان    دانلود : 9292
  آذر حسینی فاطمی ; زهرا حیدریان
  بازدید: 1778
  بررسی شیوه ‌های معادل یابی واژگانی در ترجمه متون تبلیغاتی و تجاری از انگلیسی به فارسی  بدون عنوان    دانلود : 13852
  سیدمحمد حسینی معصوم ; هایده کمیلی دوست
  بازدید: 2416
  بررسی استعاره، اسطوره و نماد در رمان «رود‌واره‌ای» ژان‌کریستف  بدون عنوان    دانلود : 4762
  زهره ناصحی ; مریم درپا
  بازدید: 776
  نقش تفاوت‌های جنسیتی در کیفیت ترجمه: بررسی سبک نگارش مترجمان زن و مرد  بدون عنوان    دانلود : 11817
  رضا رضوانی ; محبوبه احمدیان
  بازدید: 2022
  بررسی اثر حافظه کوتاه مدت بر توان یادگیری واژگان زبان انگلیسی فراگیران فارسی زبان از طریق موبایل و بازنمایی چند رسانه‌ای  بدون عنوان    دانلود : 9201
  سعید خزایی ; زهره گونی بند شوشتری ; سید رضا سیدی نوقابی
  بازدید: 2139