نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات علمی پژوهشی

 • تغییر «سپهر گفتمان» در برگردان انگلیسی فیتزجرالد از رباعیات خیام  بدون عنوان    دانلود : 6513
  محمد غضنفری
  بازدید: 796
  مقایسه مرز بندی های فرهنگی- اجتماعی «تعریف و تمجید» در زبان انگلیسی و فارسی بدون عنوان    دانلود : 8559
  محمد رضا هاشمی ; آذر حسینی فاطمی ; صبا دوایی
  بازدید: 505
  بررسی تطبیقی آثار اقبال لاهوری و رالف والدو امرسون بر اساس مفهوم خودباوری  بدون عنوان    دانلود : 6305
  علی علیزاده
  بازدید: 1191
  تجزیه و تحلیل خطا در استفاده از زمان دستوری زبان فرانسه توسط فارسی زبانان با دانش زبان انگلیسی  بدون عنوان    دانلود : 13411
  اکرم آیتی ; فاطمه منوچهری
  بازدید: 1371
  نگاهی به فرازیولوژی زبان روسی و مقایسه آن در زبان فارسی  بدون عنوان    دانلود : 10373
  حسین غلامی ; حسن ایزانلو
  بازدید: 1121
  بررسی شیوه های ترجمه عبارتهای طنزآمیز در زیرنویس انگلیسی مجموعه های طنز تلویزیونی  بدون عنوان    دانلود : 10858
  محمد حسینی معصوم ; معصومه مرادی
  بازدید: 1954
  دایاسپورای حقیقی و دایاسپورای مجازی متون دورگه در تألیف و ترجمه  بدون عنوان    دانلود : 6546
  فاطمه پرهام
  بازدید: 645
  ترجمه در دوران دفاع مقدّس  بدون عنوان    دانلود : 9566
  فرزانه فرحزاد
  بازدید: 950