نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۹, شماره. ۴,(۱۳۹۵): سال ۴۹، شماره چهارم ،زمستان ۱۳۹۵، شماره پیاپی ۳۰

عنوان مقاله: از نوازش تا نوازه: نگاهی به مفهوم نوازیدن در آموزش زبان دوم


صفحات: 1-13

DOI: 10.22067/62725

چکیده
با توجه به اهمیت عوامل هیجانی و عاطفی در تدریس به‌ویژه تدریس زبان دوم، در این پژوهش کوشیدیم مفهوم نوازیدن (نوازش و نوازه) را بررسی کنیم. نیاز عاطفی انسان به نوازش فیزیکی در کودکی، در بزرگسالی بیشتر شکل نوازۀ معنوی و عاطفی به‌خود می‌گیرد. نوازه به‌معنی دیده‌شدن و به‌ رسمیت‌ شناختن ارزش‌های افراد است. در این پژوهش، ابتدا مفهوم نوازه را در روان‌شناسی و سپس در آموزش زبان دوم تبیین کردیم. آنگاه ضمن معرفی جدید انواع نوازه‌گر و نوازه‌شونده به افراطی، تفریطی و معتدل، کاربرد آن‌ها را در آموزش زبان نشان دادیم. زمانی که معلم با میزان نوازه‌گری خود و نوازه‌شوندگی شاگردان آشنایی نداشته باشد، تعامل مؤثر بین معلم و شاگرد حاصل نمی‌شود و حس ناراحتیِ ایجاد شده، ممکن است باعث از بین رفتن انگیزۀ مشارکت و یادگیری شاگردان شود. در پایان، ضمن تبیین کاستی‌های احتمالی این تقسیم‌بندی، پیشنهادهایی را برای انجام پژوهش‌های بیشتر ذکر کردیم.

کلمات کلیدی:   نوازیدن;نوازه;نوازش; نوازه‌گر; نوازه‌شونده

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 55 PDF
دانلود : 36

بازدید: 82

تاریخ دریافت: 1395/12/01 , تاریخ پذیرش: 1395/12/16 , تاریخ انتشار: 1396/03/16

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )